Hieronder staan de workshops over de (liefdes-)relatie met jezelf en anderen beschreven. Over de achtergrond van de workshops lees je alles in het menu dat uitklapt onder HAI. De levels 1 tot en met 5 sluiten inhoudelijk op elkaar aan en moeten dus ook in numerieke volgorde worden voltooid; mits je na Level 1 nog meer workshops wilt volgen, uiteraard. Vanaf Level 5 is de volgorde willekeurig.

Level 1 – Connecting in Love

Het wonder van de liefde. Dit kloppend hart van de reeks workshops biedt een veilige en ondersteunende omgeving vol vertrouwen waarin vreugde, genot en het vermogen om nabijheid toe te kunnen laten, groeien. Speels, liefdevol en ondersteunend tegelijk worden wegen gevonden om liefde, intimiteit en seksualiteit meer te integreren in het leven van alledag. Net als alle andere HAI workshops bestaat deze workshop uit een reeks van experimentele oefeningen in duo’s, in kleine groepen en in de grote groep. Bij deze oefeningen gaat het om communicatie, keuzemogelijkheden en aanraking. De persoonlijke beslissingen van elk individu worden altijd gerespecteerd omdat wij alle oefeningen als uitnodigingen beschouwen.

Level 2 – Loving Yourself

Van jezelf houden. Een mogelijkheid om te leren onszelf, ons lichaam en ons geslacht te aanvaarden. ‘Zelfveroordeling’ verandert in liefdevolle ‘zelfacceptatie’, en zo bevrijd kunnen we de liefde en onze seksualiteit dieper ervaren en genieten.

Level 3 – Loving Your Choices

Leven met keuzevrijheid. Waarom doen we wat we doen? Veel van wat wij denken en hoe wij op situaties reageren, wordt beinvloed door ervaringen uit ons verleden. Leer je eigen kracht kennen en ontdek de vrijheid om gezonde en liefdevolle beslissingen voor jezelf te nemen.

Level 4 – Exploring Spirituality and Sexuality

De integratie van seksualiteit en spiritualiteit. ‘Seks is vies’ en ‘Spiritualiteit is alleen voor fantasten’; in deze twee gebieden bestaan veel vooroordelen, dogma’s, schaamte of in onze familie van herkomst gewortelde oordelen. We kunnnen ons echter alleen met iemand anders met hart en ziel verbinden, door onze seksualiteit volledig te aanvaarden, vol achting en aanwezig in het nu. Dan kunnen seksualiteit en spiritualiteit zich met elkaar verbinden.

Level 5 – Exploring Surrender and Control

De dans tussen controle en overgave. We bepalen de kwaliteit van ons leven door de kwaliteit van onze gedachten. Onze persoonlijke geschiedenis, ongunstige levensomstandigheden of ook alledaagse conflicten met de partner… we hebben steeds de mogelijkheid om met onbeheersbare uitdagingen op een liefdevolle en helende manier om te gaan. En op die manier ons leven vorm te geven zoals wij dat diep in ons hart wensen.

Level 6 – Exploring Vibrant Community

Een gemeenschap creëren. Hoe kan ik voor mezelf krijgen wat ik wil, en tegelijkertijd de ander erin ondersteunen om te krijgen wat hij wil? Wat is er voor nodig om een groep – of wereld – vorm te geven, waarin mensen in waardigheid, respect, begrip, vertrouwen, vriendelijkheid, eerlijkheid en liefde met elkaar omgaan?

Level 7 – Being the Source of Love

De bron van liefde zijn. Voortbouwend op de vorige levels en telkens dieper gaand, gaat het om de vraag: ‘hoe zou het zijn als ik echt op elk moment voor de liefde zou kunnnen kiezen?’ Als ik zelf verantwoordelijk zou zijn of ik de dupe ben van mijn ervaringen en gedachten – of dat ik echt de macht over mijn leven en mijn ‘werkelijkheid’ grijp en met volle bewustzijn benut.

Level 8 – Sacred Energy eXchange

Uitwisseling van sacrale energie. Je kunt seksualiteit ook zo opvatten. Als we onszelf openen voor deze zich in ons bevindende energie, gaan we een verbinding aan met de schoonheid, de volle kracht en het wonder van onze eigen seksualiteit. Deze weg is voor iedereen heel individueel maar vaak brengt het onze speelsheid naar boven, vergroot het ons zelfvertrouwen en brengt het ons in nauwere verbinding met onszelf en de mensen waar we van houden. Exploreer de spanwijdte van mannelijke en vrouwelijke energie, het geven en nemen, en oefen om eerlijk te vragen naar wat jij echt wilt.

Level 9 – Being Radically Intimate

Radicale intimiteit. Hoe kan het mijn relaties veranderen als ik me zonder vrees precies zo laat zien als ik echt ben? Zowel emotioneel, spiritueel en seksueel. Als we echt in al onze relaties zo diep gaan als wij kunnen, dan opent zich vaak een dieper niveau van verbondenheid, harmonie en zelfacceptatie.

Hand on Heart Paarworkshop – Falling in Love, Again and Again and Again

Aanvullend op de HAI workshops heeft Hand on Heart een speciale Paarworkshop ontwikkeld. Een heel weekend tijd om je in alle rust en liefde aan jezelf en je partner te weiden. Kijk hiervoor ook onder het kopje Nieuws.

HAI Mini Workshops

Een kosteloze mini workshop voor alle geïnteresseerden in HAI. Een avond om een beetje aan HAI te ruiken. Deze mini workshops worden op verzoek lokaal aangeboden en ook door de lokale HAI gemeenschappen georganiseerd. Kijk hiervoor onder nieuws of neem contact op via het contactformulier.

HAI Community Weekend

Een halfjaarlijkse ontmoeting van HAI deelnemers waarin ze samen een heel weekend organiseren en vormgeven. Van ons, voor ons, met veel plezier en creativiteit. Deelname aan een Level 1 workshop is voorwaarde om aan een Community Weekend mee te doen.